พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุจำนวน 9 รูป เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 78 ปี วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาในร่ม

รูปกิจกรรมทั้งหมด