การแข่งขันกระบี่กระบอง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดโดยสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ณ สนามกีฬาในร่ม ในวันที่ 5 กันยายน 2561

รูปกิจกรรมทั้งหมด