พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 "ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ" วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาในร่ม

รูปกิจกรรมทั้งหมด