มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์จันทรา ปลอดยาเสพติด ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัย

รูปกิจกรรมทั้งหมด