มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง จัดกิจกรรม "เข้าพรรษาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ" สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 17 ตุลาคม 2561 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

รูปกิจกรรมทั้งหมด