มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงาน ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวด "ผัดไทย" ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รูปกิจกรรมทั้งหมด