มหาวิทยาลัย จัดงาน "สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย" ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัสชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปกิจกรรมทั้งหมด