โครงการศิลปวัฒนธรรมกัมพูชา "มโฮป ขแมร์ ครั้งที่ 3 : มโฮป ร็วม ระบำ ขแมร์" ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2560

รูปกิจกรรมทั้งหมด