มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560

รูปกิจกรรมทั้งหมด