พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ อาคารนวัตกรรมชั้น 1วันที่ 16 มกราคม 2560

                                                               รูปกิจกรรมทั้งหมด