โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 2 (ช่วงที่ 2) ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ 12 - 14 มกราคม 2560

                                                          รูปกิจกรรมทั้งหมด