โครงการ "ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 2" ในวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2559

                                                                   รูปกิจกรรมทั้งหมด