มหาวิทยาลัยจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ บริเวณชั้น 1 หน้าอาคารนวัตกรรม

รูปกิจกรรมทั้งหมด