กิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุจำนวน 9 รูป เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 78 ปี วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาในร่ม

พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุจำนวน 9 รูป เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 78 ปี วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาในร่ม

การแข่งขันกระบี่กระบอง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดโดยสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ณ สนามกีฬาในร่ม ในวันที่ 5 กันยายน 2561

การแข่งขันกระบี่กระบอง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดโดยสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ณ สนามกีฬาในร่ม ในวันที่ 5 กันยายน 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 "ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ" วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาในร่ม

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์จันทรา ปลอดยาเสพติด  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์จันทรา ปลอดยาเสพติด ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง จัดกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง จัดกิจกรรม "เข้าพรรษาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ" สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 17 ตุลาคม 2561 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มหาวิทยาลัยจัดงาน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มหาวิทยาลัยจัดงาน

มหาวิทยาลัย นำบุคลากร ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561  ณ วัดเสมียนนารี วัดเทวสุนทร วัดลาดพร้าว และวัดใหม่สิริกมลาวาส วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

มหาวิทยาลัย นำบุคลากร ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วัดเสมียนนารี วัดเทวสุนทร วัดลาดพร้าว และวัดใหม่สิริกมลาวาส วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 "มอดินแดงเกมส์" ณ ม.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2 - 9 มิ.ย. 61

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงาน ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวด

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงาน ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวด "ผัดไทย" ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม