กิจกรรม

โครงการ

โครงการ "ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 2" ในวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2559

มหาวิทยาลัยจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ บริเวณชั้น 1 หน้าอาคารนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ บริเวณชั้น 1 หน้าอาคารนวัตกรรม