กิจกรรม

โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อ

โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อ "ชุมชนอยู่ดีมีสุข" ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประจำรุ่น แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประจำรุ่น แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคาร สำนักงานอธิการบดี

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคาร สำนักงานอธิการบดี

พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 2 ธรรมมาสน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 19 ตุลาคม 2561

พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 2 ธรรมมาสน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 19 ตุลาคม 2561

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี  ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พร้อมร่วมชมนิทรรศการโครงการพัฒนาท้องถิ่น   และให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการบรรยายพิเศษ

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พร้อมร่วมชมนิทรรศการโครงการพัฒนาท้องถิ่น และให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการบรรยายพิเศษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ "ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ และแนวทางการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การประกวดดาว เดือน (กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน) ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬาในร่ม

การประกวดดาว เดือน (กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน) ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬาในร่ม

งานแสดงมุทิตาจิต

งานแสดงมุทิตาจิต "12 ดวงใจ สายใยจันทรา" วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาในร่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จัดงานแสดงดนตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดงานแสดงดนตรี "CRU Musical Crossroad" คอนเสิร์ตวิถีชาวร็อค ณ ห้องประชุมนวัตกรรม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม

พิธีเชิดชูเกียรติ

พิธีเชิดชูเกียรติ "เพชรสยาม" "บุคคลดีเด่น" และ "คนดีศรีจันทรเกษม" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี