กิจกรรม

การประกวดดาว เดือน (กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน) ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬาในร่ม

การประกวดดาว เดือน (กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน) ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬาในร่ม

งานแสดงมุทิตาจิต

งานแสดงมุทิตาจิต "12 ดวงใจ สายใยจันทรา" วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาในร่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จัดงานแสดงดนตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดงานแสดงดนตรี "CRU Musical Crossroad" คอนเสิร์ตวิถีชาวร็อค ณ ห้องประชุมนวัตกรรม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม

พิธีเชิดชูเกียรติ

พิธีเชิดชูเกียรติ "เพชรสยาม" "บุคคลดีเด่น" และ "คนดีศรีจันทรเกษม" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุจำนวน 9 รูป เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 78 ปี วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาในร่ม

พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุจำนวน 9 รูป เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 78 ปี วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาในร่ม

การแข่งขันกระบี่กระบอง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดโดยสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ณ สนามกีฬาในร่ม ในวันที่ 5 กันยายน 2561

การแข่งขันกระบี่กระบอง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดโดยสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ณ สนามกีฬาในร่ม ในวันที่ 5 กันยายน 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 "ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ" วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาในร่ม

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์จันทรา ปลอดยาเสพติด  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์จันทรา ปลอดยาเสพติด ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง จัดกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง จัดกิจกรรม "เข้าพรรษาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ" สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 17 ตุลาคม 2561 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี