กิจกรรม

การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน (กีฬาสี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย วันที่ 26 ธันวาคม 2561

การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน (กีฬาสี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย วันที่ 26 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก จัดการประชุมวิชาการ การแพทย์แผนจีนระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก จัดการประชุมวิชาการ การแพทย์แผนจีนระดับประเทศ "ศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางสายไหม" ในระหว่างวันที่ 27 -28 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้การต้อนรับ เยาวชนในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้การต้อนรับ เยาวชนในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดเทศกาล ลอยกระทง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดเทศกาล ลอยกระทง "จันทรเกษม สืบสาน เทศกาล ลอยกระทง" ณ สนามกีฬาในร่ม

โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อ

โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อ "ชุมชนอยู่ดีมีสุข" ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประจำรุ่น แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประจำรุ่น แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคาร สำนักงานอธิการบดี

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคาร สำนักงานอธิการบดี

พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 2 ธรรมมาสน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 19 ตุลาคม 2561

พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 2 ธรรมมาสน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 19 ตุลาคม 2561

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี  ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พร้อมร่วมชมนิทรรศการโครงการพัฒนาท้องถิ่น   และให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการบรรยายพิเศษ

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พร้อมร่วมชมนิทรรศการโครงการพัฒนาท้องถิ่น และให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการบรรยายพิเศษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ "ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ และแนวทางการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม