กิจกรรม

สำนักประกันคุณภาพ จัดบรรยายพิเศษ Reinvent QA CRU สู่การทำงานอย่างมีคุณภาพ  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม (อาคาร 34 ) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักประกันคุณภาพ จัดบรรยายพิเศษ Reinvent QA CRU สู่การทำงานอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม (อาคาร 34 ) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัย นำบุคลากรเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา จาตุรงคสันนิบาต สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพุทธบูชา  ณ มณฑลพิธีวิหารพระบรมสารีริกธาตุ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัย นำบุคลากรเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา จาตุรงคสันนิบาต สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพุทธบูชา ณ มณฑลพิธีวิหารพระบรมสารีริกธาตุ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัยจัด การแข่งขันกีฬาเทา - เหลือง ครั้งที่ 18  ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย วันที่ 20 - 24 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยจัด การแข่งขันกีฬาเทา - เหลือง ครั้งที่ 18 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย วันที่ 20 - 24 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัย จัด โครงการอบรม

มหาวิทยาลัย จัด โครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภ้ฏจันทรเกษม เพื่อรองรับภารกิจใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" วันที่ 16 - 17 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานเปิดโลกวิทยาศาสตร์ สู่ศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานเปิดโลกวิทยาศาสตร์ สู่ศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยจัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยจัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 "จันทรเกษม สืบสาน เทศกาลลอยกระทง" ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัย จัดงานเทศน์มหาชาติน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 31 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัย จัดงานเทศน์มหาชาติน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 31 ตุลาคม 2562

มหาวิทยลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 เพื่อน้อมนำถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาศ ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง วันที่ 22-23 ตุลาคม 2562

มหาวิทยลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 เพื่อน้อมนำถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาศ ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง วันที่ 22-23 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัย จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 22 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัย จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 22 ตุลาคม 2562