กิจกรรม

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์จันทรา ปลอดยาเสพติด  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์จันทรา ปลอดยาเสพติด ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง จัดกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง จัดกิจกรรม "เข้าพรรษาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ" สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 17 ตุลาคม 2561 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มหาวิทยาลัยจัดงาน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มหาวิทยาลัยจัดงาน

มหาวิทยาลัย นำบุคลากร ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561  ณ วัดเสมียนนารี วัดเทวสุนทร วัดลาดพร้าว และวัดใหม่สิริกมลาวาส วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

มหาวิทยาลัย นำบุคลากร ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วัดเสมียนนารี วัดเทวสุนทร วัดลาดพร้าว และวัดใหม่สิริกมลาวาส วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 "มอดินแดงเกมส์" ณ ม.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2 - 9 มิ.ย. 61

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงาน ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวด

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงาน ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวด "ผัดไทย" ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การแข่งขันกีฬา

การแข่งขันกีฬา "เทา - เหลืองเกมส์" ครั้งที่ 16 โดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัย

วันที่ 23 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัย โดย สำนักประกันคุณภาพ จัดการอบรม

วันที่ 23 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัย โดย สำนักประกันคุณภาพ จัดการอบรม "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561" เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการประเมินและเป็นมาตรฐานในการทำงานในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัย จัดงาน

มหาวิทยาลัย จัดงาน "สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย" ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัสชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี