กิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (วันที่ 24 กรกฎาคม 2563)

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (วันที่ 24 กรกฎาคม 2563)

พิธีเปิดศูนย์ One Stop Service ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

พิธีเปิดศูนย์ One Stop Service ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

กิจกรรมงาน 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา (วันที่ 9 กรกฎาคม)

กิจกรรมงาน 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา (วันที่ 9 กรกฎาคม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง วัดเทวสุนทร วัดลาดพร้าว และวัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา) วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง วัดเทวสุนทร วัดลาดพร้าว และวัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา) วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคุณดวงตา ฤกษ์ม่วง ประธานสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมกับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนซาเล้งเสือใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 500 ชุด มูลค่ากว่า 400,000 บาท ณ สนามกีฬาในร่ม มรภ.จันทรเกษม (วันที่ 8 มิถุนายน 2563)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคุณดวงตา ฤกษ์ม่วง ประธานสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมกับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนซาเล้งเสือใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 500 ชุด มูลค่ากว่า 400,000 บาท ณ สนามกีฬาในร่ม มรภ.จันทรเกษม (วันที่ 8 มิถุนายน 2563)

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน "งามวิถี ณ วังวิทย์ 2563 : งามวิถีไทย ไอเลิฟยู" ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัย จัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัย จัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563  ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัย จัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัย จัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563