กิจกรรม

พิธีเปิดศูนย์ One Stop Service ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

พิธีเปิดศูนย์ One Stop Service ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

กิจกรรมงาน 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา (วันที่ 9 กรกฎาคม)

กิจกรรมงาน 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา (วันที่ 9 กรกฎาคม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง วัดเทวสุนทร วัดลาดพร้าว และวัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา) วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง วัดเทวสุนทร วัดลาดพร้าว และวัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา) วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคุณดวงตา ฤกษ์ม่วง ประธานสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมกับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนซาเล้งเสือใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 500 ชุด มูลค่ากว่า 400,000 บาท ณ สนามกีฬาในร่ม มรภ.จันทรเกษม (วันที่ 8 มิถุนายน 2563)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคุณดวงตา ฤกษ์ม่วง ประธานสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมกับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนซาเล้งเสือใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 500 ชุด มูลค่ากว่า 400,000 บาท ณ สนามกีฬาในร่ม มรภ.จันทรเกษม (วันที่ 8 มิถุนายน 2563)

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน "งามวิถี ณ วังวิทย์ 2563 : งามวิถีไทย ไอเลิฟยู" ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัย จัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัย จัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563  ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัย จัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัย จัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักประกันคุณภาพ จัดบรรยายพิเศษ Reinvent QA CRU สู่การทำงานอย่างมีคุณภาพ  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม (อาคาร 34 ) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักประกันคุณภาพ จัดบรรยายพิเศษ Reinvent QA CRU สู่การทำงานอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม (อาคาร 34 ) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563