กิจกรรม

มหาวิทยาลัยจัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยจัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 "จันทรเกษม สืบสาน เทศกาลลอยกระทง" ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัย จัดงานเทศน์มหาชาติน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 31 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัย จัดงานเทศน์มหาชาติน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 31 ตุลาคม 2562

มหาวิทยลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 เพื่อน้อมนำถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาศ ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง วันที่ 22-23 ตุลาคม 2562

มหาวิทยลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 เพื่อน้อมนำถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาศ ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง วันที่ 22-23 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัย จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 22 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัย จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 22 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัย จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 11 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัย จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 11 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2562

องค์การนักศึกษา จัดงานประกวดดาว - เดือน

องค์การนักศึกษา จัดงานประกวดดาว - เดือน "แสงเดือน แสงดาวเหล่าจันทรา ประจำปีการศึกษา 2562" ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 20 กันยายน 2562

องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดงาน เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 19 กันยายน 2562

องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดงาน เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 19 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2562 "ด้วยรักจากใจ สายใยจันทรา" ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 17 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัย จัด งาน

มหาวิทยาลัย จัด งาน "จันทรเกษม พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1" ณ ชั้น 1 อาคาร 28 วันที่ 12 กันยายน 2562