กิจกรรม

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ อาคารนวัตกรรมชั้น 1วันที่ 16 มกราคม 2560

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ อาคารนวัตกรรมชั้น 1วันที่ 16 มกราคม 2560

โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 2 (ช่วงที่ 2) ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ 12 - 14 มกราคม 2560

โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 2 (ช่วงที่ 2) ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ 12 - 14 มกราคม 2560

พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 7 ธันวาคม 2559 ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 7 ธันวาคม 2559 ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยจัดพิธี

มหาวิทยาลัยจัดพิธี "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามกีฬาในร่ม

โครงการ

โครงการ "ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 2" ในวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2559

มหาวิทยาลัยจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ บริเวณชั้น 1 หน้าอาคารนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ บริเวณชั้น 1 หน้าอาคารนวัตกรรม