กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน "งามวิถี ณ วังวิทย์ 2563 : งามวิถีไทย ไอเลิฟยู" ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัย จัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัย จัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563  ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัย จัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัย จัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักประกันคุณภาพ จัดบรรยายพิเศษ Reinvent QA CRU สู่การทำงานอย่างมีคุณภาพ  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม (อาคาร 34 ) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักประกันคุณภาพ จัดบรรยายพิเศษ Reinvent QA CRU สู่การทำงานอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม (อาคาร 34 ) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัย นำบุคลากรเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา จาตุรงคสันนิบาต สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพุทธบูชา  ณ มณฑลพิธีวิหารพระบรมสารีริกธาตุ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัย นำบุคลากรเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา จาตุรงคสันนิบาต สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพุทธบูชา ณ มณฑลพิธีวิหารพระบรมสารีริกธาตุ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัยจัด การแข่งขันกีฬาเทา - เหลือง ครั้งที่ 18  ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย วันที่ 20 - 24 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยจัด การแข่งขันกีฬาเทา - เหลือง ครั้งที่ 18 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย วันที่ 20 - 24 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัย จัด โครงการอบรม

มหาวิทยาลัย จัด โครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภ้ฏจันทรเกษม เพื่อรองรับภารกิจใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" วันที่ 16 - 17 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานเปิดโลกวิทยาศาสตร์ สู่ศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานเปิดโลกวิทยาศาสตร์ สู่ศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562