กิจกรรม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง ตามวิถีใหม่ ห่างไกลแต่ไม่ห่างกัน ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง ตามวิถีใหม่ ห่างไกลแต่ไม่ห่างกัน ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล "รางวัลเพชรสยาม บุคคลดีเด่น และคนดีศรีจันทรเกษม ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564"

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลกร ร่วมทำบุญพิธีถวายกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลกร ร่วมทำบุญพิธีถวายกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

วันที่ 29 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดงานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดงานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 "ด้วยรักจากใจ สายใยจันทรา" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผ่านรูปแบบออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM)

วันที่ 9 กันยายน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีไหว้พระและศาลพระภูมิชัยมงคล และศาลตา ยาย และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 81 ปี

วันที่ 9 กันยายน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีไหว้พระและศาลพระภูมิชัยมงคล และศาลตา ยาย และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 81 ปี

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และบริษัท ธนชาตโปรกเกอร์ จำกัด

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และบริษัท ธนชาตโปรกเกอร์ จำกัด

วันที่ 9 เมษายน 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีรดน้ำ ขอพร ท่านอธิการบดี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีรดน้ำ ขอพร ท่านอธิการบดี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดนวัตกรรม ด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดนวัตกรรม ด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ จัดประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11

คณะวิทยาศาสตร์ จัดประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11 "Power for a better life" ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564