กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 12 ตุลาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 12 ตุลาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู และการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 128 ปี และการบรรยายพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู และการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 128 ปี และการบรรยายพิเศษ "การเป็นครูในยุค New Normal" ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม วันที่ 29 กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีเชิดชูเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีเชิดชูเกียรติ "เพชรสยาม บุคคลดีเด่น และคนดีศรีจันทรเกษม ประจำปี 2563" ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 28 กันยายน 2563

กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)" ณ สนามกีฬาในร่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดงานแสดงมุทิตาจิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดงานแสดงมุทิตาจิต

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 80 ปี ณ ชั้น ๓ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 9 กันยายน 2563

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 80 ปี ณ ชั้น ๓ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 9 กันยายน 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 : ราชภัฏ ราชภักดิ์ สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ (อาคาร 34)

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 10 สิงหาคม 2563)

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 10 สิงหาคม 2563)

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (วันที่ 24 กรกฎาคม 2563)

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (วันที่ 24 กรกฎาคม 2563)