กิจกรรม

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีเทศน์มหาชาติ 80 ปี จันทรเกษม  ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีเทศน์มหาชาติ 80 ปี จันทรเกษม ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรมัลติมีเดียและอีสปอร์ต กับบริษัททรูคอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรมัลติมีเดียและอีสปอร์ต กับบริษัททรูคอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประกวดแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือก ระดับมัธยมศึกษา ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมศึกษา

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประกวดแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือก ระดับมัธยมศึกษา ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโครงการรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ พร้อมทั้งมอบป้ายรณรงค์งดสูบบุหรี่ให้แก่คณะต่าง ๆ และ ร่วมกันเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนที่อาศัยอยู่รอบมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโครงการรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ พร้อมทั้งมอบป้ายรณรงค์งดสูบบุหรี่ให้แก่คณะต่าง ๆ และ ร่วมกันเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนที่อาศัยอยู่รอบมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา จัดการประกวด

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา จัดการประกวด "ทูตจันทรา กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563" ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์และหอประชุม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬาในร่ม

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬาในร่ม