ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 27 กันยายน 2560ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาด จำนวน 17 รายการ
 2. 18 กันยายน 2560ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์อาหารหอส้มตำ และศูนย์อาหารอาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก ของงานสิทธิประโยชน์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 3. 13 กันยายน 2560ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราราคาสอบราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) จำนวน ๑ งาน
 4. 11 กันยายน 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ระยะสัญญา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 5. 8 กันยายน 2560แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 6. 7 กันยายน 2560ประกาศยกเลิก ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ จำนวน ๑,๒๕๓ รายการ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
 7. 4 กันยายน 2560ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ระยะสัญญา 3 ปี
 8. 30 สิงหาคม 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน ๑,๒๕๓ รายการ
 9. 22 สิงหาคม 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 งาน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 02 /2561
 10. 16 สิงหาคม 2560ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคาจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 งาน
 11. 16 สิงหาคม 2560เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) จำนวน 1 งาน
 12. 4 สิงหาคม 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาด จำนวน 17 รายการ
 13. 27 กรกฎาคม 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาด จำนวน 366 รายการ
 14. 25 กรกฎาคม 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่2)
 15. 20 มิถุนายน 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน - ไฟฟ้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2560 จำนวน 1 งาน
 16. 20 มิถุนายน 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาด 17 รายการ
 17. 16 มิถุนายน 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน - ไฟฟ้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2560 จำนวน 1 งาน
 18. 2 มิถุนายน 2560การทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 19. 30 พฤษภาคม 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงผ้าเพดาน - ไฟฟ้า โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2560 จำนวน 1 งาน
 20. 18 พฤษภาคม 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาด จำนวน 17 รายการ