ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 18 มิถุนายน 2551ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
 2. 8 พฤษภาคม 2551มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 3. 7 พฤษภาคม 2551ประกาศคณะวิทยาการจัดการ จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง
 4. 7 พฤษภาคม 2551ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ
 5. 2 พฤษภาคม 2551ประกาศผลผู้ชนะการประมูล จ้างก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง
 6. 29 เมษายน 2551ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ภาษา จำนวน 1 ระบบ
 7. 17 เมษายน 2551ประกาศผลผู้ชนะการประมูล ซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน
 8. 17 เมษายน 2551ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องเรียน อาคารเรียนเอนกประสงค์ จำนวน 17 รายการ (ครั้งที่ 2)
 9. 17 เมษายน 2551ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องเรียน อาคารเรียนเอนกประสงค์ จำนวน 17 รายการ (ครั้งที่ 2)
 10. 17 เมษายน 2551ประกาศร่าง TOR ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ภาษา จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)
 11. 4 เมษายน 2551ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 12. 1 เมษายน 2551ร่าง TOR ก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง
 13. 25 มีนาคม 2551มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 14. 25 มีนาคม 2551ประกาศร่าง TOr ครุภัณฑ์ห้องเรียนอาคารเรียนเอนกประสงค์ จำนวน 17 รายการ
 15. 18 มีนาคม 2551ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน