ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 8 กรกฎาคม 2551สอบราคาจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย และโต๊ะปฏิบัติงาน
 2. 4 กรกฎาคม 2551ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 3. 3 กรกฎาคม 2551ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมรถบัสแอร์ 1 จำนวน 1 งาน
 4. 3 กรกฎาคม 2551การประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าและปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 1 งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 5. 3 กรกฎาคม 2551การประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 6. 30 มิถุนายน 2551ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
 7. 30 มิถุนายน 2551คณะวิทยาการจัดการ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์นิเทศศาสตร์ จำนวน 2 ชุด(กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. พ.ศ. 2551)
 8. 18 มิถุนายน 2551ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
 9. 8 พฤษภาคม 2551มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 10. 7 พฤษภาคม 2551ประกาศคณะวิทยาการจัดการ จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง
 11. 7 พฤษภาคม 2551ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ
 12. 2 พฤษภาคม 2551ประกาศผลผู้ชนะการประมูล จ้างก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง
 13. 29 เมษายน 2551ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ภาษา จำนวน 1 ระบบ
 14. 17 เมษายน 2551ประกาศผลผู้ชนะการประมูล ซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน
 15. 17 เมษายน 2551ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องเรียน อาคารเรียนเอนกประสงค์ จำนวน 17 รายการ (ครั้งที่ 2)
 16. 17 เมษายน 2551ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องเรียน อาคารเรียนเอนกประสงค์ จำนวน 17 รายการ (ครั้งที่ 2)
 17. 17 เมษายน 2551ประกาศร่าง TOR ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ภาษา จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)
 18. 4 เมษายน 2551ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 19. 1 เมษายน 2551ร่าง TOR ก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง
 20. 25 มีนาคม 2551มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม