ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 8 กันยายน 2551คณะวิทยาการจัดการ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ Visualizer จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2
 2. 1 กันยายน 2551ประกาศร่าง TOR จ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 3. 1 กันยายน 2551ประกาศร่าง TOR จ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 4. 1 กันยายน 2551ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด ประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค)
 5. 27 สิงหาคม 2551การประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 6. 20 สิงหาคม 2551ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ
 7. 18 สิงหาคม 2551คณะวิทยาการจัดการ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ Visualizer จำนวน 2 รายการ(กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 15 ส.ค.-25 ส.ค. พ.ศ. 2551)
 8. 8 สิงหาคม 2551สอบราคาเครื่องดนตรีไทย และโต๊ะปฏิบัติงานทางศิลปกรรม
 9. 28 กรกฎาคม 2551ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ เลขที่ ซ.4/2551
 10. 24 กรกฎาคม 2551ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
 11. 24 กรกฎาคม 2551ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างซ่อมแซมรถบัสแอร์ 1 จำนวน 1 งาน
 12. 16 กรกฎาคม 2551ร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
 13. 8 กรกฎาคม 2551สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
 14. 8 กรกฎาคม 2551สอบราคาจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย และโต๊ะปฏิบัติงาน
 15. 4 กรกฎาคม 2551ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 16. 3 กรกฎาคม 2551ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมรถบัสแอร์ 1 จำนวน 1 งาน
 17. 3 กรกฎาคม 2551การประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าและปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 1 งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 18. 3 กรกฎาคม 2551การประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 19. 30 มิถุนายน 2551ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
 20. 30 มิถุนายน 2551คณะวิทยาการจัดการ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์นิเทศศาสตร์ จำนวน 2 ชุด(กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. พ.ศ. 2551)