ข่าวรับสมัครงาน

 1. 24 เมษายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
 2. 23 เมษายน 2551ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานยกสัมภาระ สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(จันทรเกษมปาร์ค)
 3. 22 เมษายน 2551รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 4. 11 เมษายน 2551ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานธุรการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 5. 11 เมษายน 2551รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานประชาสัมพันธ์ (สมัคร 11-29 เม.ย.51)
 6. 11 เมษายน 2551รับสมัครพนักงานบริการส่วนหน้า สังกัด รร.จันทรเกษมปาร์ค (สมัคร 11-29 เม.ย.51)
 7. 11 เมษายน 2551รับสมัครครูประจำชั้น สาขาการศึกษาปฐมวัย (สมัคร 11-25 เม.ย.51)
 8. 11 เมษายน 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (สมัคร 11- 25 เม.ย.51)
 9. 4 เมษายน 2551รับสมัครพนักงานพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองคลัง (สมัคร 8-21 เม.ย.51)
 10. 30 มีนาคม 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย (สมัคร1-18 เม.ย.51)
 11. 30 มีนาคม 2551รับสมัครพนักงานยกสัมภาระ 2 อัตร สังกัด รร.จันทรเกษมปาร์ค (สมัคร 28 มี.ค.-18 เม.ย.51)
 12. 24 มีนาคม 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญาประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต(สมัคร 24 มี.ค.-11 เม.ย.51)
 13. 18 มิถุนายน 2544ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์