ข่าวรับสมัครงาน

 1. 29 พฤษภาคม 2551ประกาศผล จนท.บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท
 2. 29 พฤษภาคม 2551ประกาศผลสอบ จนท. สังกัดคณะเกษตรและชีวภาพ 5 อัตรา
 3. 27 พฤษภาคม 2551รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (สาขาชีวฯ, เคมี) สังกัดวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก(สมัคร 26 พ.ค.-3 มิ.ย.51)
 4. 27 พฤษภาคม 2551รับสมัครพนักงานพัสดุ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (สมัคร 26 พ.ค.-4 มิ.ย.51)
 5. 22 พฤษภาคม 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ(21-30 พ.ค.51)
 6. 17 พฤษภาคม 2551มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2551 ครั้งที่ 3
 7. 15 พฤษภาคม 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก(16-30 พ.ค.51)
 8. 15 พฤษภาคม 2551ประกาศผลสอบ อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 9. 12 พฤษภาคม 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดคณะเกษตรและชีวภาพ 5 อัตรา (สมัคร 8-21พ.ค.51)
 10. 7 พฤษภาคม 2551ประกาศผลการคัดเลือก นักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานประชาสัมพันธ์
 11. 7 พฤษภาคม 2551ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน ประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 12. 7 พฤษภาคม 2551ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานบริการส่วนหน้า สังกัดโรงแรมจันทรเกษมปาร์ค
 13. 5 พฤษภาคม 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท (สมัคร 2-21พ.ค.51)
 14. 5 พฤษภาคม 2551รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท (2-21พ.ค.51)
 15. 3 พฤษภาคม 2551รับสมัครพนักงานธุรการ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2-21 พ.ค. 51)
 16. 30 เมษายน 2551ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองคลัง
 17. 30 เมษายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
 18. 30 เมษายน 2551ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งครูประจำชั้น สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ
 19. 25 เมษายน 2551รับสมัครพนักงานพัสดุ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (สมัคร 25 เม.ย.-8 พ.ค.51)
 20. 25 เมษายน 2551รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนฯ (สมัคร 25 เม.ย.-8 พ.ค.51)