ข่าวรับสมัครงาน

 1. 7 พฤษภาคม 2551ประกาศผลการคัดเลือก นักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานประชาสัมพันธ์
 2. 7 พฤษภาคม 2551ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน ประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 3. 7 พฤษภาคม 2551ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานบริการส่วนหน้า สังกัดโรงแรมจันทรเกษมปาร์ค
 4. 5 พฤษภาคม 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท (สมัคร 2-21พ.ค.51)
 5. 5 พฤษภาคม 2551รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท (2-21พ.ค.51)
 6. 3 พฤษภาคม 2551รับสมัครพนักงานธุรการ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2-21 พ.ค. 51)
 7. 30 เมษายน 2551ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองคลัง
 8. 30 เมษายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
 9. 30 เมษายน 2551ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งครูประจำชั้น สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ
 10. 25 เมษายน 2551รับสมัครพนักงานพัสดุ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (สมัคร 25 เม.ย.-8 พ.ค.51)
 11. 25 เมษายน 2551รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนฯ (สมัคร 25 เม.ย.-8 พ.ค.51)
 12. 25 เมษายน 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะมนุษย์ฯ (25 เม.ย.-8 พ.ค.51)
 13. 24 เมษายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
 14. 23 เมษายน 2551ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานยกสัมภาระ สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(จันทรเกษมปาร์ค)
 15. 22 เมษายน 2551รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 16. 11 เมษายน 2551ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานธุรการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 17. 11 เมษายน 2551รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานประชาสัมพันธ์ (สมัคร 11-29 เม.ย.51)
 18. 11 เมษายน 2551รับสมัครพนักงานบริการส่วนหน้า สังกัด รร.จันทรเกษมปาร์ค (สมัคร 11-29 เม.ย.51)
 19. 11 เมษายน 2551รับสมัครครูประจำชั้น สาขาการศึกษาปฐมวัย (สมัคร 11-25 เม.ย.51)
 20. 11 เมษายน 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (สมัคร 11- 25 เม.ย.51)