ข่าวรับสมัครงาน

 1. 19 มิถุนายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกนักวิเทศสัมพันธ์ ประจำฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 2. 19 มิถุนายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษย์ฯ
 3. 13 มิถุนายน 2551รับสมัคร จนท.ตำแหน่งพนักงานยกสัมภาระ ประจำ รร.จันทรเกษมปาร์ค (สมัคร 12-20 มิ.ย.51)
 4. 13 มิถุนายน 2551รับสมัครครูพี่เลี้ยง 2 อัตรา สังกัด ร.ร.สาธิตอนุบาลจันทรเกษม (สมัคร 12-20 มิ.ย.51)
 5. 13 มิถุนายน 2551รับสมัครช่างซ่อมบำรุง ประจำ รร.จันทรเกษมปาร์ค (สมัคร 17-23 มิ.ย.51)
 6. 13 มิถุนายน 2551รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ ประจำงานประชาสัมพันธ์ (สมัคร 16-27 มิ.ย.51)
 7. 13 มิถุนายน 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (สมัคร 17-25 มิ.ย.51)
 8. 13 มิถุนายน 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำคณะเกษตรและชีวภาพ (สมัคร 16-24 มิ.ย.51)
 9. 11 มิถุนายน 2551รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (สมัคร 10-16 มิ.ย.51)
 10. 10 มิถุนายน 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (สมัคร 9-13 มิ.ย.51)
 11. 10 มิถุนายน 2551รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท (สมัคร 10-18 มิ.ย.51)
 12. 10 มิถุนายน 2551รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการฯ (สมัคร 10-18 มิ.ย.51)
 13. 3 มิถุนายน 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ (สมัคร 2-9 มิ.ย.51)
 14. 3 มิถุนายน 2551รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ (สมัคร 30 พ.ค.-9 มิ.ย.51)
 15. 3 มิถุนายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ
 16. 30 พฤษภาคม 2551รับสมัครพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (สมัคร 29 พ.ค.- 6 มิ.ย.51)
 17. 30 พฤษภาคม 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาอาชีวอนามัย/สุขศึกษา/วิทย์ฯปลอดภัย (29 พ.ค.-6 มิ.ย.51)
 18. 30 พฤษภาคม 2551รับสมัครคนงาน สังกัดกองอาคารสถานที่ (สมัคร 30 พ.ค.-9 มิ.ย.51)
 19. 29 พฤษภาคม 2551ประกาศผล จนท.ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนฯ
 20. 29 พฤษภาคม 2551ประกาศผล จนท.บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท