ข่าวรับสมัครงาน

 1. 27 ตุลาคม 2551รับสมัคร จนท.ประจำตามสัญญา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 2 อัตรา (สมัคร 24 ต.ค.-3 พ.ย.51)
 2. 27 ตุลาคม 2551รับสมัครนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (สมัคร 27 ต.ค.-4 พ.ย.51)
 3. 21 ตุลาคม 2551รับสมัครนักวิชาการศึกษา และพนักงานพัสดุ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์(สมัคร 16-27 ต.ค.51)
 4. 15 ตุลาคม 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (สมัคร 13-21 ต.ค.51)
 5. 10 ตุลาคม 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี (สมัคร 8-17 ต.ค.51)
 6. 10 ตุลาคม 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สนง.โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาจีน (สมัคร 10-20 ต.ค.51)
 7. 10 ตุลาคม 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขารัฐศาสตร์ หรือ รปศ. (สมัคร 10-24 ต.ค.51)
 8. 7 ตุลาคม 2551รับสมัครช่างเทคนิค สังกัดคณะวิทยาการจัดการ (สมัคร 7-16 ต.ค.51)
 9. 7 ตุลาคม 2551ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ๒ อัตรา สังกัดวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
 10. 7 ตุลาคม 2551รับสมัครพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์(6-14 ต.ค.51)
 11. 7 ตุลาคม 2551รับสมัครนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย (สมัคร 7-16 ต.ค.51)
 12. 3 ตุลาคม 2551ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ๑) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 13. 3 ตุลาคม 2551ประกาศผลการคัดเลือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์ชัยนาทฯ
 14. 28 กันยายน 2551รับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (สมัคร 26 ก.ย.- 6 ต.ค.51)
 15. 24 กันยายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์ มจษ.ชัยนาทฯ
 16. 24 กันยายน 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท (23-29 ก.ย.51)
 17. 18 กันยายน 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่ สังกัดวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 2 อัตรา (22 -30 ก.ย.51)
 18. 18 กันยายน 2551รับสมัครพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (สมัคร 18-26 ก.ย.51)
 19. 18 กันยายน 2551รับสมัครพนักงานธุรการ สังกัดงานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา (สมัคร 18-25 ก.ย.51)
 20. 17 กันยายน 2551รับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดงานสิทธิประโยชน์ (17-25 ก.ย.51)