ข่าวรับสมัครงาน

 1. 30 ธันวาคม 2551ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
 2. 30 ธันวาคม 2551ผลการคัดเลือกอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชาเคมี
 3. 30 ธันวาคม 2551ผลการคัดเลือกนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท
 4. 30 ธันวาคม 2551ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเข้าออก รวมลานจอดรถ จำนวน 1 งาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
 5. 29 ธันวาคม 2551ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
 6. 29 ธันวาคม 2551รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 7. 29 ธันวาคม 2551รับสมัครพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 ม.ค.52)
 8. 22 ธันวาคม 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาการศึกษาปฐมวัย (สมัครตั้งแต่บัดนี้ -30 ธ.ค.51)
 9. 22 ธันวาคม 2551รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา ด้านวิทย์ฯอาหาร (สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 ม.ค.52)
 10. 22 ธันวาคม 2551รับสมัครนายช่างเทคนิค สังกัดศูนย์การศึกษา มจษ.ชัยนาท (สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธ.ค.51)
 11. 19 ธันวาคม 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ (รับสมัคร 22-30 ธ.ค.51)
 12. 18 ธันวาคม 2551รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ (สมัคร 22-30 ธ.ค.51)
 13. 16 ธันวาคม 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาเคมี หรือสาขาเคมีที่เกี่ยวข้อง (สมัครตั้งแต่บัดนี้ -24 ธ.ค.51)
 14. 16 ธันวาคม 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 24 ธ.ค.51)
 15. 16 ธันวาคม 2551ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานพัสดุ สังกัดหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑฯ คณะวิทย์ฯ
 16. 12 ธันวาคม 2551รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ป.โท) 3 อัตรา
 17. 12 ธันวาคม 2551รับสมัคร พนักงานสายวิชาการ (อาจารย์) 4 อัตรา
 18. 12 ธันวาคม 2551ขยายวันรับสมัครคัดเลือกนักวิชาการศึกษา(เคมี) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธ.ค.51
 19. 12 ธันวาคม 2551ประกาศผลการคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานประชาสัมพันธ์
 20. 11 ธันวาคม 2551ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชาวิทย์ฯ อาหาร สังกัดคณะเกษตรและชีวภาพ