ข่าวรับสมัครงาน

 1. 17 กุมภาพันธ์ 2552รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ตั้งแต่บัดนี้ -25 ก.พ.52
 2. 15 กุมภาพันธ์ 2552รับสมัคร เจ้าหน้าที่ห้องสมุด สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 24 ก.พ.52
 3. 10 กุมภาพันธ์ 2552ประกาศผลการคัดเลือก จนท.ตน.นักวิชาการศึกษา(เคมี) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
 4. 3 กุมภาพันธ์ 2552ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานธุรการ สังกัดคณะเกษตรฯ ตั้งแต่บัดนี้ -13 ก.พ.52
 5. 2 กุมภาพันธ์ 2552ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท
 6. 23 มกราคม 2552รับสมัครนักวิชาการศึกษา สาขาเคมี หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่บัดนี้ -2 ก.พ.52
 7. 22 มกราคม 2552รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาการศึกษาปฐมวัย ตั้งแต่บัดนี้ -30 ม.ค.52
 8. 22 มกราคม 2552รับสมัคร จนท.ตำแหน่งพนักงานแม่บ้าน สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(รร.จันทรเกษมปาร์ค) ตั้งแต่บัดนี้ -30 ม.ค.52
 9. 20 มกราคม 2552รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ -28 ม.ค.52
 10. 15 มกราคม 2552ประกาศผลการคัดเลือก จนท.ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
 11. 14 มกราคม 2552ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
 12. 14 มกราคม 2552ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 13. 13 มกราคม 2552รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขารัฐประศาสนศาสตร์,รัฐศาสตร์ ประจำศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท (รับสมัครตั้งแต่ 13-23 ม.ค.52)
 14. 13 มกราคม 2552ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 15. 11 มกราคม 2552ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
 16. 11 มกราคม 2552รับสมัครนักวิชาการศึกษา สาขาเคมี หรือ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -16 ม.ค.52)
 17. 8 มกราคม 2552เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตฯ
 18. 6 มกราคม 2552ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์
 19. 6 มกราคม 2552ห้องสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 20. 30 ธันวาคม 2551ผลการคัดเลือกอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำศูนย์ฯชัยนาท