ข่าวรับสมัครงาน

 1. 25 มีนาคม 2552ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ
 2. 23 มีนาคม 2552รับสมัคร จนท.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักเทคนิคการแพทย์ สังกัดวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก สมัครตั้งแต่บัดนี้ -31 มี.ค.52
 3. 20 มีนาคม 2552ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค๑) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเกษตรฯ
 4. 20 มีนาคม 2552สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.ราชภัฏจันทรเกษม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นพิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ”
 5. 20 มีนาคม 2552สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.ราชภัฏจันทรเกษม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเป็นพิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ
 6. 15 มีนาคม 2552กำหนดเวลาสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเกษตรฯ
 7. 13 มีนาคม 2552ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 8. 11 มีนาคม 2552ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเกษตรและชีวภาพ
 9. 10 มีนาคม 2552ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานประชุมและพิธีการ กองกลาง สนอ.
 10. 10 มีนาคม 2552ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานแม่บ้าน สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(จันทรเกษมปาร์ค)
 11. 10 มีนาคม 2552ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มี.ค.52
 12. 8 มีนาคม 2552ประกาศรับสมัคร จนท.ตำแหน่งคนงาน สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ สมัครตั้งแต่บัดนี้ -13 มี.ค.52
 13. 5 มีนาคม 2552ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดวิทยาลัยการแทพย์ทางเลือก
 14. 27 กุมภาพันธ์ 2552ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 2 มี.ค.52
 15. 26 กุมภาพันธ์ 2552รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มี.ค.52
 16. 26 กุมภาพันธ์ 2552ประกาศผลการคัดเลือก จนท.ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดคณะเกษตรและชีวภาพ
 17. 24 กุมภาพันธ์ 2552รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานประชุมและพิธีการ กองกลาง สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 3 มี.ค.52
 18. 23 กุมภาพันธ์ 2552ประกาศเลื่อนวันสอบ,ประกาศผล และวันเริ่มปฏิบัติงาน จนท.ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดคณะเกษตรและชีวภาพ
 19. 20 กุมภาพันธ์ 2552รับสมัครพนักงานแม่บ้าน สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชา (ร.ร.จันทรเกษมปาร์ค) ตั้งแต่บัดนี้-4 มี.ค52
 20. 18 กุมภาพันธ์ 2552รับสมัคสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ป.โท) สังกัดคณะเกษตและชีวภาพ ตั้งแต่บัดนี้ -6 มี.ค.52