ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 7 กรกฎาคม 2551ประกาศรับสมัคร "มิส สลิมมิ่ง ยูนิเวอร์ซิตี้ ๙ลเลนจ์ 2008" ชิงเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน ฯ
 2. 2 กรกฎาคม 2551ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะจัดให้มีการสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ ( Placement test ) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของคณะฯ
 3. 27 มิถุนายน 2551เชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์และศิลป์แห่งกวีนิพนธ์ไทย16-17 สค.51
 4. 23 มิถุนายน 2551โครงการ " เอ ไอ เอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ให้ชีวิตไม่เตะฝุ่น"
 5. 22 มิถุนายน 2551ประกาศสอบซ่อม GE วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2551
 6. 20 มิถุนายน 2551มินิคอนเสิร์ต " The Rock #2 ตอนเปลี่ยน " ชมรมคริสเตียน สังกัดกองกิจการนักศึกษาภาคปกติ
 7. 19 มิถุนายน 2551ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและรายงานตัว(ศูนย์การศึกษาเศรษฐบุตรบำเพ็ญ)
 8. 17 มิถุนายน 2551ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและการสอบเทียบเพื่อรับวุฒิบัตร รุ่นที่ 18
 9. 11 มิถุนายน 2551งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 10. 11 มิถุนายน 2551ประกาศเรื่องสอบซ่อม GE (วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2551เวลา16.30 เป็นต้นไป)
 11. 9 มิถุนายน 2551ข่าวทุนการศึกษา
 12. 9 มิถุนายน 2551ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครนักศึกษาทำงานพิเศษ
 13. 3 มิถุนายน 2551ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษาใหม่ใหม่
 14. 30 พฤษภาคม 2551มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มีความประสงค์เปิดให้เข้าจำหน่ายอาหารที่อาคาร 28 ชั้น2 และอาคารกาญจนาภิเษก
 15. 29 พฤษภาคม 2551บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา
 16. 28 พฤษภาคม 2551ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและรายงานตัว(รอบที่ 2) เข้าเป็นนักศึกษาใหม่
 17. 21 พฤษภาคม 2551กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551 ครั้งที่ 3
 18. 21 พฤษภาคม 2551กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2551
 19. 20 พฤษภาคม 2551ประกาศคณะเกษตรและชีวภาพ กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551
 20. 15 พฤษภาคม 2551ประกาศสำหรับนักศึกษา ที่มีปัญหาในการพิมพ์ใบ จ.ษ.3 แล้วไม่ปรากฎยอดเงิน