ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 26 กันยายน 2551ร่วมคัดเลือก สื่อสารสนเทศ กับ สำนักวิทยบริการฯใน"งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ"
 2. 23 กันยายน 2551ทำอย่างไร จะกำจัดไวรัส surabaya ออกจากคอมพิวเตอร์
 3. 8 กันยายน 2551นิทรรศการ " กินอาหารปลอดภัยกับอาหารไทย 4 ภาค " 11-12 กันยายน 2551
 4. 5 กันยายน 2551ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบซ่อม GE 1/2551
 5. 3 กันยายน 2551สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับ นิตยสาร Phototech และชมรม Focusing club จัดการประกวดถ่ายภาพในหัวข้อ"ชีวิตและการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Live and Learn)"
 6. 26 สิงหาคม 2551ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาศเฉลิมฉลองครบ 68 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 7. 22 สิงหาคม 2551รายชื่อนักศึกษาที่ต้องยื่นคำร้องขอสอบซ่อม GE 1/2551 ใหม่
 8. 8 สิงหาคม 2551โครงการ " เอ ไอ เอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ให้ชีวิตไม่เตะฝุ่น"
 9. 16 กรกฎาคม 2551ประกาศเรื่องการยื่นเสนอรายละเอียดเงื่อนไขการทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
 10. 11 กรกฎาคม 2551ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 19
 11. 10 กรกฎาคม 2551สอบ GE (วันที่ 29 ก.ค.- 4 ส.ค. 2551)
 12. 7 กรกฎาคม 2551ประกาศรับสมัคร "มิส สลิมมิ่ง ยูนิเวอร์ซิตี้ ๙ลเลนจ์ 2008" ชิงเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน ฯ
 13. 2 กรกฎาคม 2551ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะจัดให้มีการสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ ( Placement test ) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของคณะฯ
 14. 27 มิถุนายน 2551เชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์และศิลป์แห่งกวีนิพนธ์ไทย16-17 สค.51
 15. 23 มิถุนายน 2551โครงการ " เอ ไอ เอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ให้ชีวิตไม่เตะฝุ่น"
 16. 22 มิถุนายน 2551ประกาศสอบซ่อม GE วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2551
 17. 20 มิถุนายน 2551มินิคอนเสิร์ต " The Rock #2 ตอนเปลี่ยน " ชมรมคริสเตียน สังกัดกองกิจการนักศึกษาภาคปกติ
 18. 19 มิถุนายน 2551ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและรายงานตัว(ศูนย์การศึกษาเศรษฐบุตรบำเพ็ญ)
 19. 17 มิถุนายน 2551ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและการสอบเทียบเพื่อรับวุฒิบัตร รุ่นที่ 18
 20. 11 มิถุนายน 2551งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา