ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 16 มีนาคม 2552ประกาศข่าวทุนการศึกษา
 2. 16 มีนาคม 2552ประกาศผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อสาขาดนตรีสากล(ภาคสมทบ) ให้เข้าทำการสอบภาคปฏิบัติในวันที่ 19 มีนาคม 2552
 3. 13 มีนาคม 2552ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถทางทักษะกีฬาและกิจกรรมดีเด่นโดยวิธีพิเศษ ประจำปี 2552
 4. 11 มีนาคม 2552ประกาศเรื่องการสอบปลายภาครายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต GEHS1101 ภาคสมทบ เทอม 2/2551
 5. 11 มีนาคม 2552ประกาศฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน ด่วน!!! (ถึงวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552)
 6. 11 มีนาคม 2552ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2
 7. 4 มีนาคม 2552ประกาศนักศึกษาที่ขาดสอบ GE ให้ยื่นคำร้องขอสอบ ตั้งแต่วันที่ 9-26 มีนาคม 2552
 8. 3 มีนาคม 2552ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดำเนินการสรรหาคณบดี ร่วมทั้งได้สรรหาผู้อำนวยการสำนัก ดังนี้
 9. 25 กุมภาพันธ์ 2552นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2551 ทุกรายวิชาของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไป ติดต่อยื่นคำร้องขอสอบ อาคาร 3 ตั้งแต่วันที่ 3 - 26 มีนาคม 2552
 10. 25 กุมภาพันธ์ 2552นักศึกษาหลักสูตรเก่า ที่ยังไม่ได้เรียนวิชาที่กำหนด ให้ติดต่อลงชื่อที่ฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายในวันที่ 4 มี.ค. 2552
 11. 20 กุมภาพันธ์ 2552รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก
 12. 20 กุมภาพันธ์ 2552โครงการ " 2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย "
 13. 17 กุมภาพันธ์ 2552ประกาศศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-สหะพาณิชย์ รับสมัครนักศึกาใหม่ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 มิ.ย. 2552
 14. 17 กุมภาพันธ์ 2552ประกาศฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแจ้งรายละเอียดสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 48xxxxxxxx ดังนี้
 15. 13 กุมภาพันธ์ 2552ประกาศเปิดรับสมัครองค์กรเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 ม.ค.- 20 ก.พ. 2552
 16. 12 กุมภาพันธ์ 2552ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดอบรมภาษาอังกฤษ(รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.- 2 มี.ค. 2552 ในเวลาราชการ )
 17. 5 กุมภาพันธ์ 2552ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 48xxxxxx (กิจกรรมบังคับ) ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
 18. 3 กุมภาพันธ์ 2552หลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รับนักศึกษาใหม่ (ปีการศึกษา 2552) โดยตรง
 19. 23 มกราคม 2552ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552 (รอบที่ 1)
 20. 20 มกราคม 2552>ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 4 รอบ 2