ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 18 สิงหาคม 2558ประกาศ รับสมัครนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" ประจำปี 2559
 2. 18 สิงหาคม 2558ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ จะจัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2558
 3. 14 สิงหาคม 2558ประกาศ ขณะนี้สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้เป็นปกติแล้ว เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการก่อสร้างหอประชุมใหม่ และสายไฟเบอร์ออฟติกอยู่ในแนวก่อสร้างทำให้มีผลกระทบต่อสายไฟเบอร์ออฟติกส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้ชั่วคราว
 4. 11 สิงหาคม 2558ประกาศ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีการก่อสร้างหอประชุมใหม่ และสายไฟเบอร์ออฟติกอยู่ในแนวก่อสร้างทำให้มีผลกระทบต่อสายไฟเบอร์ออฟติก จึงไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้ชั่วคราว
 5. 3 สิงหาคม 2558กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2558 และภาคในเวลาราชการ (ที่ไม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2558)
 6. 29 กรกฎาคม 2558เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีการก่อสร้างหอประชุมใหม่ ทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจำเป็นต้องทำการย้ายสายไฟเบอร์ออฟติก ในบริเวณดังกล่าว ผลกระทบจึงทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ในวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2558
 7. 27 กรกฎาคม 2558ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา (งานพิธีพระราชทานงานปริญญาบัตร )
 8. 27 กรกฎาคม 2558ประกาศคะแนนสอบวัดมาตรฐานความรู้วิชาภาษาไทย
 9. 27 กรกฎาคม 2558ประกาศคะแนนสอบวัดมาตรฐานความรู้วิชาภาษาอังกฤษ 2558 ก่อนและหลังอบรม
 10. 24 กรกฎาคม 2558ประกาศ กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558(วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก)
 11. 24 กรกฎาคม 2558ประกาศ กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ระดับปริญญาโทและเอก)
 12. 23 กรกฎาคม 2558ประกาศ กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 13. 22 กรกฎาคม 2558ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2558
 14. 22 กรกฎาคม 2558กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
 15. 22 กรกฎาคม 2558ประกาศ ผลคะแนนการสอบมาตรฐานวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558
 16. 21 กรกฎาคม 2558ประกาศ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดโครงการอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรการทำธุรกิจจากไอศกรีมนม ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558
 17. 21 กรกฎาคม 2558ประกาศรายชื่อและห้องสอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา2558
 18. 15 กรกฎาคม 2558ประกาศ นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 ทุกคน เข้าสอบวัดมาตรฐานความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558
 19. 8 กรกฎาคม 2558ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 20. 7 กรกฎาคม 2558ประกาศ ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "คืนความสุขให้ผู้สูงอายุ"