ข่าวรับสมัครเรียน

 1. 16 มีนาคม 2565ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 2 Quota (ครั้งที่ 10 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 4 มีนาคม 2565)
 2. 9 มีนาคม 2565ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคนอกเวลาราชการ ครั้งที่ 2 (เฉพาะผู้สมัครระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565)
 3. 2 มีนาคม 2565ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 2 Quota (ครั้งที่ 9 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2565)
 4. 15 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 2 Quota (ครั้งที่ 8 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 3 กุมภาพันธ์ 2565)
 5. 9 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคนอกเวลาราชการ ครั้งที่ 1 (เฉพาะผู้สมัครระหว่างวันที่ 4-30 มกราคม 2565)
 6. 1 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio และรอบ 2 Quota (ครั้งที่ 7 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 19 มกราคม 2565)
 7. 7 มกราคม 2565ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio และรอบ 2 Quota (ครั้งที่ 6 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 29 ธันวาคม 2564)
 8. 28 ธันวาคม 2564New ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2565
 9. 24 ธันวาคม 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio และรอบ 2 Quota (ครั้งที่ 5 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2564)
 10. 9 ธันวาคม 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio และรอบ 2 Quota (ครั้งที่ 4 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 29 พฤศจิกายน 2564)
 11. 24 พฤศจิกายน 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio และรอบ 2 Quota (ครั้งที่ 3 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 14 พฤศจิกายน 2564)
 12. 9 พฤศจิกายน 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio และรอบ 2 Quota (ครั้งที่ 2 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1-28 ตุลาคม 2564)
 13. 27 ตุลาคม 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio และรอบ 2 Quota (ครั้งที่ 1 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1-14 ตุลาคม 2564)
 14. 30 กันยายน 2564ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565
 15. 30 กันยายน 2564ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2565
 16. 30 กันยายน 2564New ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2565
 17. 6 สิงหาคม 2564ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
 18. 5 กรกฎาคม 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4 รับตรงอิสระ และภาคนอกเวลาราชการ (เพิ่มเติม) (รอบสมัครระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564)
 19. 2 กรกฎาคม 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4 รับตรงอิสระ และภาคนอกเวลาราชการ (เพิ่มเติม) (รอบสมัครระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2564)
 20. 25 มิถุนายน 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4 รับตรงอิสระ และภาคนอกเวลาราชการ (เพิ่มเติม) (รอบสมัครระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2564)