ข่าวรับสมัครเรียน

 1. 5 เมษายน 2564การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
 2. 2 เมษายน 2564New ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1-10 (รอบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 25 มีนาคม 2564)
 3. 26 มีนาคม 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1-9 (รอบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 18 มีนาคม 2564)
 4. 23 มีนาคม 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 และ 8 (รอบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 14 มีนาคม 2564)
 5. 9 มีนาคม 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 และ 7 (รอบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564)
 6. 19 กุมภาพันธ์ 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 และ 6 (รอบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 10 กุมภาพันธ์ 2564)
 7. 27 มกราคม 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ (รอบสมัครระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม 2564)
 8. 12 มกราคม 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 , 2, 3 และ 4 (รอบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 4 มกราคม 2564)
 9. 23 ธันวาคม 2563ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 , 2 และ 3 (รอบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563)
 10. 9 ธันวาคม 2563ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 และ 2 (รอบสมัครระหว่างวันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2563)
 11. 25 พฤศจิกายน 2563ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (รอบสมัครระหว่างวันที่ 2-15 พฤศจิกายน 2563)
 12. 16 พฤศจิกายน 2563New ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2564
 13. 12 พฤศจิกายน 2563New ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564
 14. 30 ตุลาคม 2563ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564
 15. 30 ตุลาคม 2563New ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2564
 16. 30 ตุลาคม 2563New ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2564
 17. 16 กรกฎาคม 2563ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2563
 18. 9 กรกฎาคม 2563ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2563
 19. 29 มิถุนายน 2563ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (ครั้งที่ 1) (สำหรับนักศึกษาที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1- 27 มิถุนายน 2563)
 20. 23 มิถุนายน 2563ประกาศ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563