ข่าวรับสมัครเรียน

 1. 24 พฤศจิกายน 2564New ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio และรอบ 2 Quota (ครั้งที่ 3 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 14 พฤศจิกายน 2564)
 2. 9 พฤศจิกายน 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio และรอบ 2 Quota (ครั้งที่ 2 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1-28 ตุลาคม 2564)
 3. 27 ตุลาคม 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio และรอบ 2 Quota (ครั้งที่ 1 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1-14 ตุลาคม 2564)
 4. 30 กันยายน 2564New ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565
 5. 30 กันยายน 2564New ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2565
 6. 30 กันยายน 2564New ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2565
 7. 6 สิงหาคม 2564ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
 8. 5 กรกฎาคม 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4 รับตรงอิสระ และภาคนอกเวลาราชการ (เพิ่มเติม) (รอบสมัครระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564)
 9. 2 กรกฎาคม 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4 รับตรงอิสระ และภาคนอกเวลาราชการ (เพิ่มเติม) (รอบสมัครระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2564)
 10. 25 มิถุนายน 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4 รับตรงอิสระ และภาคนอกเวลาราชการ (เพิ่มเติม) (รอบสมัครระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2564)
 11. 22 มิถุนายน 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4 รับตรงอิสระ และภาคนอกเวลาราชการ (รอบสมัครระหว่างวันที่ 10 - 15 มิถุนายน 2564)
 12. 7 มิถุนายน 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ รอบ 3 Admission1
 13. 7 มิถุนายน 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4 รับตรงอิสระ (รอบสมัครระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2564)
 14. 28 พฤษภาคม 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1-16 (รอบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 20 พฤษภาคม 2564)
 15. 21 พฤษภาคม 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1-15 (รอบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 13 พฤษภาคม 2564)
 16. 14 พฤษภาคม 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1-14 (รอบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤษภาคม 2564)
 17. 7 พฤษภาคม 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1-13 (รอบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 29 เมษายน 2564)
 18. 3 พฤษภาคม 2564ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2564
 19. 30 เมษายน 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1-12 (รอบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 22 เมษายน 2564)
 20. 23 เมษายน 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1-11 (รอบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 5 เมษายน 2564)