ปฎิทินวิชาการ

ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา

18 เม.ย. 2565 8:30 น. - 27 มิ.ย. 2565 23:00 น.