ปฎิทินวิชาการ

นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม

18 เม.ย. 2565 8:30 น. - 24 เม.ย. 2565 23:00 น.