ปฎิทินวิชาการ

ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา

4 ม.ค. 2564 8:30 น. - 24 พ.ค. 2564 23:00 น.