ปฎิทินวิชาการ

นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม

4 ม.ค. 2564 8:30 น. - 17 ม.ค. 2564 23:00 น.