ปฎิทินวิชาการ

วันสอบปลายภาค

2 ธ.ค. 2562 (8:00 น.) - 13 ธ.ค. 2562 (17:00 น.)