ปฎิทินวิชาการ

สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอาทิตย์ที่ (13 ต.ค.62) ไปเรียนในวันอาทิตย์ที่

1 ธ.ค. 2562 (8:30 น.) - 1 ธ.ค. 2562 (21:30 น.)