ประกาศ เรื่องนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมกีฬาพลศึกษาสัมพันธ์ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม พ.ศ. 2560


 

 

 

 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat