ประกาศ เรื่องลงทะเบียนฐานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผ่านเว็บไซต์


กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำเว็บไซต์และฐานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข่าวสารและฐานข้อมูลศิษย์เก่า โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้

ติดต่อสอบถาม : นายภุมรินทร์ อ่องสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ IP Phone.1306 

 

 

 

 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat