ประกาศ เรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลิตน้ำดื่มภายใต้ฉลากโลโก้น้ำดื่ม "ตราจันทรา"


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลิตน้ำดื่มภายใต้ฉลากโลโก้น้ำดื่ม "ตราจันทรา" จำหน่ายที่ร้านค้าทุกร้านภายในมหาวิทยาลัย หรือสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าสวัสดิการของมหาวิทยาลัย เริ่มจำหน่วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat