ประกาศ สาขาวิชาพลศึกษาจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง


            สาขาวิชาพลศึกษาจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง ในวันที่ 9-10 กันยายน 2556 ณ ลานกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกทักษะการจัดการแข่งขันกีฬากระบี่กระบองให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย

 

 

 

 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-6900
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat