ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
  สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ"
  สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของสถาบันราชภัฏทั้ง 41 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
  สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
  สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 41 สถาบัน
  สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ดาวน์โหลด
 

  ฟอนต์ราชภัฏ
 


ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงาน
.JPG
.AI
 
แบบและสีอักษรย่อจันทรา
.JPG
.AI
 
แบบและสีเครื่องหมายจันทรา
.JPG
.AI
 
แบบและสีมาตรฐานตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
.JPG
.AI
   
: ขอขอบคุณ ผศ.ประชิต ทิณบุตร ที่ให้ความอนุเคราะห์

 

 

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat