Chandrakasem Rajabhat University | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
CLOSE [X]
Vote
 
ประกาศ

ศูนย์ภาษาจะประกาศผลสอบ
EXIT - EXAM สำหรับนักศึกษา
ที่สอบได้ 50 คะแนนขึ้นไป
คลิ๊ก !!!


สารจากอธิการบดี
ดร. สุชาติ เมืองแก้ว

2016-05-02
2016-04-28
2016-04-22
2016-04-18
2016-03-28
2016-03-17
2016-03-10
2016-03-10
2016-03-08
2016-03-07
2016-03-03
2016-02-29
 
ข่าวย้อนหลัง
 
........................................................................
2016-04-27
2016-04-26
2016-04-26
2016-04-20
2016-04-19
2016-04-04
2016-03-31
2016-03-31
 
ข่าวย้อนหลัง
 
........................................................................
2016-05-03
2016-04-29
2016-04-27
2016-04-27
2016-04-22
2016-04-22
2016-04-19
2016-04-07
 
 
ข่าวย้อนหลัง
 
........................................................................

map1 map2
Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061)