ให้เช่าพื้นที่ให้บริการจำหน่ายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคในรูปแบบตลาดนัด ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คลิก!!! รายละเอียดเพิ่มเติม